Årsmötet 2023 på Scandic Hotell Foto: Andreas Sonefors

Årsmöte i positiv anda

Igår genomfördes Bollnäs Bandys årsmöte för säsongen 2022/2023.

Ett fyrtiotal medlemmar närvarade då Bollnäs Bandy höll sitt årsmöte på Scandic Hotell på torsdagskvällen. Föreningen kunde presentera ett positivt resultat på drygt 400 tkr för moderföreningen. Ett fantastiskt resultat med tanke på vad som skett i omvärlden med krig och inflation samt en första säsong i arenan med all osäkerhet som det medför gällande kostnader.

Föreningen kan se tillbaka på ett mycket bra och spännande år där vi fått flytta in i arenan och jobba vidare med att utveckla vår verksamhet, från elitlaget till bandykul och allt däremellan. Ett arbete som vi ska fortsätta med även framåt.

Styrelsen 2023/2024. Bakersta raden: Jan Isaksson, Jon Schöning, Joakim Olsson, Fredrik Bolkéus och Tony Ahlström. Främre raden: Josefine Jonsson, Mia Bolkéus och Sofia Nordell Foto: Anders Gårdestig

Josefine Jonsson, Fredrik Bolkéus och Mia Bolkéus valdes in i styrelsen. Jan Isaksson och Joakim Olsson valdes om för ett respektive två år i styrelsen. Bollnäs Bandys styrelse består nu av Sofia Nordell, Joakim Olsson, Jan Isaksson, Tony Ahlström, Jon Schöning, Josefine Jonsson, Fredrik Bolkéus samt Mia Bolkéus.

Anders Gårdestig och Jan Wadström tackades av för tiden i styrelsen och Thomas Röstberg tackades av för sitt arbete i valberedningen.

Anders Gårdestig, Jan Wadström och Thomas Röstberg tackas av på årsmötet 2023. Foto: Andreas Sonefors

Ett stort tack till alla ni som kom på årsmötet och ett stort tack till alla som på olika sätt stöttar föreningen!

Anders Gårdestig