Dagordning för årsmöte Verksamhetsberättelse Års- och koncernredovisning Verksamhetsplan Budget Motion till årsmöte, stadgeändring, inkommen 2020-09-10 Styrelsens ställningstagande på inkommen motion För kännedom. Styrelsen föreslår höjning av avgiften för familjemedlemskap Ändring medlemsavgifter...

Vi har första träningen redan 31/10, kom du också! Var? Sävstaås IP När? Lördagar mellan kl: 14:45 – 15:45 Ålder: Födda från 2016 och äldre Utrustning: Hjälm, halsskydd, skridskor och gärna klubba. Kostnad? 200kr i deltagaravgift + Medlemsavgift (Under 18 år –...

Punkt 4 behandlar information angående begäran om extra årsmöte. Punkt 14 "Övriga frågor" läggs också till. Dagordningen finner ni här...

Valberedningen föreslår som ny ledamot i styrelsen för Bollnäs Bandy, Anders Ingvarsson. Väljs på 1 år. Valberedningens motivering: Anders är välkänd i bygden och hans kunskaper om media och kommunikation tror vi kommer väl till pass i...