Organisation

Kansli

Klubbkoordinator

Jesper Wikberg

kansli@bollnasbandy.se
0278-108 83

Styrelse

Bollnäs Bandys styrelse

Ordförande

Sofia Nordell

Kassör

Joakim Olsson

Vice ordförande

Johanna Strandberg

Ledamot

Jan Isaksson

Ledamot

Jan Wadström

Ledamot

Marcus Andersson

Ledamot

Mia Bolkeus

Ledamot

Anders Ingvarsson

Kontakta styrelsen via:

styrelse@bollnasbandy.se

Valberedningen