Under 2018 arbetar föreningen att ta fram nya policy dokument