Under 2018/2019 arbetar föreningen att ta fram nya policydokument.