Jan Isaksson – Marknad

Valberedningen är klar med sina förslag till kandidater och vi kommer lansera var och en här, så att ni som undrar kan få klarhet i vilka det är.

Valberedningen föreslår Jan Isaksson som ledamot i styrelsen, 1 år.

Valberedningens motivering:

Jan har tidigare varit bl.a. ordförande för Bollnäs Bandy och han har haft många styrelseuppdrag i olika typer av verksamheter. Han har under senare tid varit adjungerad i styrelsen för Bollnäs Bandy. Med sitt brinnande intresse för föreningens väl och ve har Jan tagit ansvar i såväl elitgrupp som marknadsgrupp.

Jan har ett stort kontaktnät och mycket god lokalkännedom, egenskaper som vi tror kommer väl till pass i styrelsearbetet.

Personlig presentation:

Är utbildad skogsmästare och har haft ledande positioner i olika företag i skogsbranschen. Är numera senior. Äger och bor på en gård som bedriver skogsbruk samt uthyrning av stallplatser i Vallsta.

Har varit idrottsintresserad hela livet och var på min första bandymatch på 50-talet.

Var under åren 2013-2016 ordförande i Bollnäs Bandy. Under april i år blev jag invald som adjungerad ledamot i föreningen. Förutom deltagande i Elitgruppen är jag ansvarig för Marknadsgruppen som ansvarar för sponsring etc.

Vi gör det tillsammans!