Ändrad dagordning för årsmötet

Med anledning av medlemmars begäran om extra årsmöte har styrelsen valt att revidera dagordningen för årsmötet 2020-11-04

Punkt 4 behandlar information angående begäran om extra årsmöte.
Punkt 14 ”Övriga frågor” läggs också till.

Dagordningen finner ni här