För föreningen har det varit ett mycket tufft år på många plan, inte bara gällande den ekonomiska delen, som vi alla arbetar så hårt med att förbättra hela tiden. Säsongen blev uppskjuten, serien haltar och vi...