Årsredovisningen och koncernredovisningen för Bollnäs Bandy kan ni läsa här: Årsredovisning Bollnäs Bandy Årsredovisningen för Bollnäs Bandy Drift AB kan ni läsa här: Driftsbolaget Årsredovisningen för Ljusnan-Voxnan Kanal AB kan ni läsa här: Ljusnan-Voxnan...

Här kan ni ställa era frågor, komma med tips och funderingar eller annat ni känner att ni vill ha svar på.  Vi kommer att besvara era mejl så snart vi kan. Adressen är: styrelsen@bollnasbandy.se Vi kommer att...

Anders sitter på stor kunskap om grunderna för samarbetet med Samhällsbyggnadsbolaget, vilka äger Bollnäs Bandy Fastighets AB som kommer att köpa området och bygga och äga bandyhallen. Han har också deltagit i hela processen som...