Bollnäs Bandy gör en stor förlust och vidtar radikala åtgärder

Säsongen för Bollnäs Bandy har varit blandad med framgångar och motgångar. Sportsligt har säsongen varit bra med bra tillflöde av nya unga bandyspelare och föreningen har haft sportsliga framgångar på flera nivåer.

Ekonomiskt har säsongen varit kantad av stora motgångar. Flera bedömningar har slagit fel. De intäkter som förväntades har inte uppnått den nivå som utmålades. Detta har inneburit att föreningen kommer redovisa en stor förlust för verksamhetsåret. 

Klubben har vidtagit åtgärder för att minska förlusten. Spelarkontrakt och vissa anställningar har sagts upp. En översyn över hur klubben ska ledas framöver har inletts. Ett är klart att en större del av arbetet i klubben måste bedrivas mer med ideella krafter. En grupp ideella har utsetts att hantera spelarfrågor. Sportchefsrollen tas bort men Robban kommer att svara för sponsoravtal och fortsatt arbete med bandyhallen. Alla kostnader måste ses över och ett arbete har påbörjats för att hämta hem den förlust som nu klubben kommer att redovisa i bokslutet.

Klubben står stadigt tack vare trogna medlemmar, sponsorer och anhängare varför denna motgång kommer att kunna hanteras. Arbetet med att få till stånd en arena på SJ-området berörs inte av årets dåliga resultat utan kommer att drivas vidare som tidigare tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget.

För ytterligare upplysningar vänd er med förtroende till Jan Isaksson 070-7188950, adjungerad till styrelsen i Bollnäs Bandy.

Styrelsen