Bollnäs Bandy hjälper skola

Markus Ståhl och Jens Wiik arbetar båda på Granbergsskolan som resurser för barn i olika åldrar. Det är genom ett samarbete mellan Swedbank Stiftelsen Nya, Granbergsskolan och Bollnäs Bandy som möjliggör dessa resurser. Enligt Micael Ling (biträdande rektor) är det en stor skillnad efter att Markus och Jens började vilket syns både på skolresultaten och stämningen på fritidsgården och rasterna. Även Markus och Jens ser hur fort de har gjort skillnad med sin närvaro och stöd. I skrivande stund är ytterligare en bandyspelare på väg att börja arbeta med liknande uppgifter på Granbergsskolan vilket är glädjande enligt Micael.