Bollnäs bandy är ett stort steg närmare att lämna Sävstaås. Foto: Kenta Jönsson

Ett stort steg närmare bandyhallen

Idag blev det klart! Detaljplanen för Bro 4:4, där den kommande bandyhallen ska byggas, har vunnit laga kraft. Det betyder att försäljningen av fastigheten nu kan göras och bygglov och saneringsanmälan kan lämnas in.

Bollnäs bandys klubbchef Robert Lindgren är såklart mycket nöjd med att detaljplanen nu är klubbad.

-Det är ett stort steg för föreningen och för Bollnäs att detaljplanen har vunnit laga kraft. Det är ett måste i ett sådant här ärende att detaljplanen går igenom så det betyder ju allt att det är klart, säger Robban. Det ger energi till hela föreningen.

En utförlig artikel angående hur processen går vidare kan ni läsa på Bollnäs kommuns sida här.

Anders Gårdestig