Frågor och svar

För några dagar sedan fick ni supportrar komma med frågor till styrelsen. Här publicerar vi svaren på frågorna.

Var har det förlorats mest intäkter?
De största förlusterna den gångna säsongen har varit ”Camp Valhall”, ”En Annan Dag” samt vissa uteblivna sponsorintäkter.

Har vi något lag nästa säsong?
Föreningens ambition har hela tiden varit att vi ska ha ett elitserielag för nästa år. Elitgruppen träffar spelarna för samtal om nuläget och framtiden. 

Kommer det satsas lika eller mer på ungdomslagen?
Föreningen står inför en omfattande organisationsförändring och i samband med den ses även organisationen kring ungdomarna över. Det gjordes en stor satsning för ungdomsbandyn för 2 år sedan då det anställdes en ungdomsansvarig, men av ekonomiska skäl har vi ingen möjlighet att fortsätta med det. Vi är säkra på att det finns starka krafter inom föreningen i form av bra ungdomsledare och föräldrar som kan bidra till att ungdomsbandyn fortsätter utvecklas. 

Kommer man köra vidare med satsningen på dam och flickbandyn? Kommer satsningen att fortsätta och hur ska organisationen kring verksamheterna se ut?
Målet är att dam- och flickbandyn ska fortsätta utvecklas inom föreningen. I kraven för elitlicens står det även att förening som spelar i elitserien skall har flick-/damverksamhet.

Vad tänker man från föreningen sida göra för att locka ännu fler barn till bandyn?Avgörande för en framgångsrik förening är att man har egen tillströmning av barn/ungdomar. Ungdomsverksamheten ska stå i centrum för verksamheten i fortsättningen.

Var ”en annan dag” bra ekonomiskt?
”En Annan Dag” hade ett klart sämre resultat än förväntat. 

Hur påverkas hallbygget av föreningens problem?
I nuläget påverkas det ingenting. Givetvis satsar föreningen på att gå mot en mer välmående ekonomi innan vi ska flytta ner till SJ-området, men på kort sikt är det mer omvärldens osäkerhet som eventuellt kan leda till förseningar. Arbetet tillsammans med Samhällsbyggnadsbolaget fortgår oförändrat.

Hur ser man framåt för att få en lösning på de ekonomiska problemen? Har det hänt nått hos storsponsorerna så som Alfamark eller hur se de inkomsterna ut? Har de påverkat?
En stor del i att få bukt på föreningens dåliga ekonomi är att se över lönekostnaderna. Vi kan omöjligt ligga kvar på samma höga nivå som tidigare. Utan att nämna enskilda sponsorer så kan vi meddela att vissa större sponsorintäkter har uteblivit denna säsong. Det har såklart slagit hårt mot ekonomin. Vi hoppas även att vi kan öka antalet idéella arbetare i klubbben.

Varför har man inte agerat tidigare och starkare då dom ekonomiska problemen levt med under en tid!?
Ekonomin inom Bollnäs Bandy har varit ansträngd under en längre tid, men projekt som ”Camp Valhall” (vindkraftsprojektet) och ”En Annan Dag” hade som syfte att balansera upp ekonomin. Valhall blev tyvärr kortare än planerat, då den ”snälla” vintern gjorde att arbetet gick betydligt snabbare än de själva hade trott och projektet avslutades ungefär 4 månader tidigare än vad som var sagt från början. ”En Annan Dag” hade färre besökare än vi hade budgeterat för.

Tar man lärdom av dom senaste åren och sänker kraven på det sportsliga för att en gång för alla få en stabil ekonomi? För att så småningom bygga för ett topplag igen, med ett lag med många egna produkter som spetsas till där det behövs.
Prio ett just nu är en välmående föreningen med en ekonomi i balans. Det är huvudfokus för styrelsen och personal. Som ett led i detta tittar vi även på vilka satsningar som ska göras i ungdomslagen för att kunna säkerställa återväxten av “egna” bandyspelare. Det är betydligt dyrare att värva hit spelare än att plocka upp unga talanger som är fostrade i föreningen vilket kommer gynna föreningen på väldigt lång sikt. 

En fråga vart går pengarna som alla skänker nu?
Pengarna som skänks nu är en stor hjälp för föreningen att beta av obetalda skulder. 

Hur ser kontraktsläget ut? Är någon spelare klara? Finns det risk att spela i lägre division?
Ingen spelare är klar men Elitgruppen träffar alla herrspelare och för diskussioner. Planen och målet är att fortsätta spela i elitserien! 

Vilket publiksnitt hade man budgeterat för den gångna säsongen?
Publikintäkten var budgeterad till 1,5 miljon kr. 

Vad kostar spelartruppen? Hur mycket pengar lägger man på ungdomarna? Hur mycket pengar läggs på A-laget?
Allt kring a-laget, dvs löner för spelare och ledare samt kostnader för cuper, bortamatcher, material osv, är en stor kostnad för klubben. Sverige är ett avlångt land och vi åker mycket buss och vissa matcher kräver även övernattningar. Så rent krasst kan man konstatera att det är dyrt att spela i elitserien, men å andra sidan kan vi inte förvänta oss de sponsorintäkter och det intresse som idag finns om vi inte spelar i högsta serien. Vad gäller ungdomarna så har det bland annat lagts en heltidslön under två år på detta. 

Hur mycket pengar saknas? (Om ni inte vet exakt, uppskatta)
Det kan vi inte svara på i dagsläget då allt inte är sammanställt ännu. Resultatet kommer att framgå av bokslutet. 

Hur ser man på det faktum att man kort efter förlust i semifinalen river alla spelares kontrakt utan förvarning? Vad säger detta om styrelsens kommunikation med klubbens supportrar, sponsorer och andra intressenter?
Styrelsen har under en långt tid jobbat för att hitta andra lösningar än att göra uppsägningar av spelarkontrakten, Det var den sista utvägen och inget beslut man enkelt fattar. Innan spelarkontrakten sades upp hade redan uppsägning av personal skett.

Sen när det handlar om timing så var det en avvägning som gjordes då vi inte ville störa spelarna mitt under ett framgångsrikt slutspel. De sportsliga framgångarna hade säkerligen blivit lidande av sådana diskussioner.  

Varför har man låtit det gå tre veckor från rivna spelarkontrakt till att man skickar ett pressmeddelande, där man dessutom inte offentliggör var problemen uppstått och hur man tänker lösa dem?
Vi förstår att många vill veta vad som händer inom föreningen och vi kommer att delge information så fort det finns något att meddela. I dagsläget jobbar Elitgruppen med att träffa och prata med alla a-lagsspelare samtidigt som både ideella och personal på kansliet fokuserar på att säkra upp intäkter i form av sponsring till nästa år.
Vi arbetar med att se över hur organisationen ska se ut med färre resurser som anställda i föreningen. 

Är det rimligt att låta en adjungerande i styrelsen stå som kontaktperson för frågor i denna kritiska period för klubben?
Jan Isaksson är väl insatt i föreningens läge, han är numer adjungerad i styrelsen och har dessutom suttit på ordförandeposten. 

På vilket sätt kommer klubbens styrelse att ta sitt ansvar vad gäller förklaringar kring hur man misslyckats med bedömningen av det ekonomiska utfallet, transparensen i vad som gått fel och vad som krävs för att ta klubben ur denna kris?
Just nu jobbar vi för att lösa de mest akuta problemen vad gäller ekonomin, både att se till att vi har ett lag för nästa säsong samt att göra rätt för oss gällande skulder. Vi lägger allt fokus på detta i nuläget och får utvärdera och rannsaka oss när det mest akuta har lagt sig.

Hur mycket får Giffarna för TV-rättigheterna på ett år?
Bollnäs Bandy fick störst utdelning av elitlagen denna säsong. Bollnäs har haft flest tittare, framförallt i semifinalspelet, på Bandyplay denna säsong och utdelningen blev 266 640:-. Därutöver har Svensk Elitbandy delat ut 140 000:- som är övriga intäkter för diverse reklam. 

Sportsliga ambitioner nästa säsong?
Kort sagt vill vi ha så bra lag som möjligt med hänsyn till plånboken. Det kanske innebär att vi inte kommer vara topp 4 nästa säsong, men just nu ligger fokus på att Bollnäs Bandy ska ha en sund ekonomi innan vi kommer titta på några nya målsättningar. 

Berörs bolaget ”Allt för alla”?
Ja, samtliga bolag i koncernen berörs av det ekonomiska läge vi befinner oss i. Resultatet har varit sämre för ”Allt för Alla” det senaste året, så bandyn kan inte få någon utdelning därifrån (ifjol var det 450 000 kr).

Kommer man lösa skulder innan man börjar skriva nya kontrakt?
Alla skulder kommer inte kunna lösas innan vi sätter en spelarbudget, men det handlar om att hitta en hållbar återbetalningsplan med de berörda parterna. Vi ska göra rätt för oss och för att kunna säkra framtida intäkter måste vi även ha ett elitlag eftersom det drar in pengar i form av sponsring och publikintäkter/matchpengar. 

Har ”vindkraftsprojektet” inneburit en stor förlust?
Det gav inte alls det förväntade resultatet i och med den ”snälla” vintern. Projektet hade behövt pågå längre för att generera de budgeterade intäkterna. 

Vem kommer ansvara för ungdomarna?
Sportsektionens Örjan Larsson har tillsammans med tidigare anställd ungdomsansvarig ansvarat för detta. I och med uppsägning av den tjänsten samt att hela organisationen ses över kommer detta ansvarsområde behöva fördelas på fler ideella krafter. Det är något vi ser över.

Ett stort tack för ert engagemang! Vi gör det tillsammans!

Styrelsen