Inför årsmötet i Bollnäs GOIF Bandyförening 2020-11-04

Till mötet är alla som var medlem under föregående verksamhetsår och medlemmar som betalt årsavgift för detta verksamhetsår välkomna.

Mötet är inte öppet för allmänhet då det inte får betraktas som offentlig tillställning eller allmän sammankomst.
Rösträtt har medlemmar som betalt avgiften för innevarande verksamhetsår senast den 4/10.

Insläpp till mötet startar kl 18.00. Vid entré kommer alla medlemmar att bockas av i olika listor.
En lista upprättas för de som är röstberättigade och en lista för övriga medlemmar.
Man köar utomhus för att undvika trängsel.

För mötet gäller social distansering vilket innebär att alla ska hålla ett avstånd på 1,5 meter.
När ni anländer kommer ni att anvisas plats där ni ska sätta er. Om man är två i sällskap kan man sitta tillsammans.
Det gäller att alla respekterar de anvisningar som ni erhåller från värdar som kommer att hjälpa er till er anvisade plats.

Vi kommer att sända hela mötet via Facebook så att medlemmar som inte kan närvara skall kunna följa mötet.
När ni följer mötet via Facebook kommer ni inte kunna rösta.
Anvisningar för hur ni skall få behörighet att titta på sändningen kommer att läggas ut på Bollnäs Bandys Facebooksida.