Johanna Strandberg – Vice ordförande, sekreterare

Valberedningen är klar med sina förslag till kandidater och vi kommer lansera var och en här, så att ni som undrar kan få klarhet i vilka det är.

Valberedningen föreslår omval på Johanna Strandberg, 2 år.

Valberedningens motivering:

Johanna har varit sekreterare i styrelsen och dessutom på senare tid även tf ordförande. Johanna har visat på ett stort intresse för och ett stort kunnande om föreningens verksamhet. Som talesperson för föreningen har Johanna gjort ett mycket gott intryck.

Valberedningen vill gärna att föreningen tar tillvara Johannas kunskaper och föreslår därmed henne för 2 år i styrelsen.

Personlig presentation:

Johanna Strandberg, 29 år och jobbar som fastighetsmäklare sedan 2015.

Jag har alltid varit bandyintresserad, det ligger nog mycket i generna och jag fick tjata för att få följa med pappa på bandy när jag var liten. Min farbror, Anders Strandberg, är mycket engagerad inom bandyn och har även varit ordförande för Bollnäs Bandy ett antal år.

Jag kom in i styrelsen 2018, och valdes då på 2 år. Nu har mina 2 år löpt ut, men tillsammans med valberedningen har jag kommit fram till att jag gärna fortsätter en period till. Detta för att kunna slussa över det påbörjade arbetet till den nya styrelsen på ett bra sätt och för att skapa kontinuitet.

Jag sa när jag tillträdde för 2 år sedan att första året blir ett läroår, lyssna och lära och försöka sätta sig in i föreningens arbete. År 2 blev desto tuffare, ett år som har kantats av tuffa beslut, hårt arbete och flera styrelsekollegors avhopp. Till sist var vi bara 4 av 7 kvar, och jag fick ta på mig att bli tillförordnad ordförande. Ett uppdrag jag trodde skulle vara april-juni, men pga Covid-19 blev det betydligt längre. Också det har varit tufft emellanåt, men med ett stort stöd från övriga ledamöter och adjungerade i styrelsen samt engagerade medlemmar har det fungerat bra.

Nu ser jag fram emot att fortsätta på vårt inslagna spår tillsammans med fler styrelsekollegor och med ny energi. Jag är övertygad om att vårt hårda arbete kommer ge frukt och tillsammans med alla inom föreningen (barn och ungdomar, anställda, funktionärer, ledare, tränare, spelare) kan vi se till att Bollnäs Bandy blir en välmående föreningen med ekonomi i balans och medlemmar som är stolta över att vara en del av Bollnäs Bandy!

Vi gör det tillsammans!