Lägesuppdatering från styrelsen

Under de sista månaderna så har styrelsen, utöver de ordinarie medlemmarna, också bestått av flertalet adjungerande personer.

Även om inte alla blivit officiellt invalda, p.g.a. att vi inte haft vårt årsmöte, så arbetar vi som om vi har tillträtt. Med tanke på den utmaning vi har framför oss, framförallt gällande föreningens ekonomi, så har vi ingen tid att förlora.

Vi har full förståelse för att det finns en oro hos medlemmar, ideellt arbetande, sponsorer och övriga förknippade med föreningens verksamhet med tanke på allt som hänt under detta år. Därför släppte vi årsbokslutet och verksamhetsberättelsen på alla sociala medier för ett tag sedan, så att alla kan se och läsa vad som hänt. Man kan summera det med att situationen är mycket allvarlig. Då det också är ett år som präglas av Corona, så komplicerar det till saken ytterligare.

Det kommer verkligen krävas att vi gör detta TILLSAMMANS och att vi tänker nytt och innovativt. Bandyn är en sport fylld av traditioner och dom ska vi inte förringa, men om omvärldsfaktorer förändras, så kan man inte heller ignorera dom.

För att bidra till ökad insikt för alla som engagerar sig i föreningen, så har styrelsen startat en emailadress som ni kan nå oss på och vi startar också inom kort en egen facebooksida som ni gärna får följa, där vi kommer uppdatera er om vårt arbete och de aktiviteter vi ägnar oss åt.

Valberedningen är klar med sina förslag till kandidater och vi kommer lansera var och en av dom på våra sociala medier inom kort, så att ni som undrar kan få klarhet i vilka det är som i nuläget driver föreningen.

Vi hoppas att vi med detta kan bidra till någon form av minskad oro och minskad ryktesspridning. Kontakta oss gärna med era frågor, funderingar och eventuella tips på hur vi tillsammans kan skapa intäkter, så att vi uppnår ekonomisk balans i vår fina förening!

Med hopp om ett gott samarbete

Vänliga Hälsningar
Styrelsen