Ljusnan-Voxnan Kanal AB i konkurs

Vi har idag valt att begära vårt dotterbolag, Ljusnan-Voxnan Kanal AB i konkurs.  

Vi har idag valt att begära vårt dotterbolag, Ljusnan-Voxnan Kanal AB (Allt För Alla), i konkurs.

Detta är tyvärr en konsekvens av fortsatt bristande lönsamhet. Styrelserna för både bolaget och Bollnäs Bandy har under ca 10 månaderna arbetat för att försöka rädda verksamheten och personalen. 

Bolaget har lidit av sviterna efter ofördelaktiga avtal under projekt Camp Valhalla, samt att bolagets kärnverksamhet har blivit starkt påverkad av den pågående pandemi. Hushållens och företagens efterfrågan efter RUT- och ROT-tjänster har kraftigt minskat och dessutom har intäkterna från vårt vandrarhem uteblivit helt den senaste tiden.  

Företaget har varit under rekonstruktion men det har tyvärr inte lett till en hållbar lösning och som ett led i att ta vårt ansvar för att uppnå en ekonomi i balans ser vi alltså ingen annan lösning än att nu begära bolaget i konkurs.  

Detta beslut påverkar inte bandyns verksamhet och framtid på något sätt.

 Vi vill tacka Allt för Allas kunder och personal för den här tiden.