Mer än bara en bandyhall

Efter vårens bakslag i kommunfullmäktige angående byggandet av en bandyhall på Sävstaås har föreningen tagit nya tag i frågan och har nu ett konkret förslag att lägga fram för kommunen. Ett förslag som inte bara omfattar bandyn utan även fotbollen samt friidrotten och andra idrotter och även verksamheterna som just nu finns på SJ-området. Klubbchef Robert Lindgren beskriver planerna så här:

Bollnäs bandy kommer att ansöka om att få köpa marken vid SJ-området av kommunen för att flytta bandyverksamheten ned dit, mitt emellan Gumpels och all annan verksamhet där nere. Alla aktörer på området, Återbrukshyttan, Lokomotiv, Gumpels etc ska bli kvar och vi kommer att samverka med dem för att utveckla området till att bli ett bra besöksområde för alla. Arenabolaget som drev SJ-linjen tidigare är inte med i detta projekt utan det drivs av föreningen själva.

Efter förlusten i förra omröstningen försökte vi hitta en ny lösning och vi konstaterade ganska snabbt att Sävstaås inte är det bästa stället att ha hall på. Fotbollen har också behov av nya ytor och Solrosen är en väldigt välbesökt anläggning både av spontanidrottare och bokade tider. Det blir därför lätt krockar där när alla ska samsas. Fotbollen flyttar istället till Sävstaås till två konstgräsplaner varav en uppvärmd som kommer att ligga på nuvarande bandyplan. Då får fotbollen alla sina lag på samma ställe och Solrosen blir en arena för spontanidrott utan en massa bokade tider.

Bollnäs bandy står för hela bygget

Bollnäs bandy är de som kommer att finansiera bygget av bandyarenan själva. Tanken är också att huvudföreningen Bollnäs GIF ska äga anläggningen med fotbollsplanerna på Sävstaås.

Kommunen slipper i och med denna lösning hela investeringskostnaden. Drift- och hyreskostnader kommer att vara ungefär lika som i förra förslaget, men nu får man fräscha anläggningar. Sävstaås skulle behöva omfattande renoveringar om bandyn ska vara kvar där. Bland annat så har grunden där isen ligger delat sig i tre vilket skapar farliga sprickor i isen. Blir byggkostnaderna dyrare eller om föreningen vill bygga mer så tas även hela denna kostnad av föreningen så kommunen tar ingen risk med själva investeringskostnaden.

Hallen kommer att integreras i området

Bandyhallen kommer inte att bli en stor ful plåtlåda utan den ska integreras i området. Det finns plåtfasader idag som med tiden blir röda som tegel. SSAB har tagit fram plåttakstolar som gör att man kan ha mycket lägre lutning på taket. Vi har även dialoger med andra orter så om flera orter bygger samma typ av hall samtidigt så kan vi ju få ned kostnaderna.

Det kommer att bli en enklare arena än den som var tänkt tidigare på SJ-området. Det blir en kall arena som den i Vetlanda. Kylanläggningarna idag är så effektiva, så när vi gör is så kan man ta tillvara på spillvärmen som kan värma kringytorna som omklädningsrum och dylikt så att vi blir självförsörjande med det.
Det kommer att byggas gångvägar och ordnas kommunikationer till området för tanken är att man ska gå eller åka buss till arenan.

Hallen kommer att rymma cirka 4000 personer och inga platser på kortsidorna.

Invigning Grillnatta 2017

Man har ju gjort en hel del av arbetet med planlösningar för området redan 2010 när området var på tapeten förra gången, men det måste ju upp igen nu. Förhoppningsvis kan det bli klart så att föreningen kan köpa loss marken redan innan årsskiftet. Så om allt går enligt plan är marken sanerad och ritningarna klara vid den här tiden om ett år. Sedan tar det 12 veckor att resa väggar/tak stomme.

Många positiva effekter för många föreningar och intressen i Bollnäs

Det viktigaste i detta projekt är inte bara att bandyn ska få en arena, utan vi ska utveckla hela området tillsammans. Återbrukshyttan ska växa, Lokomotiv ska växa, Gumpels ska växa. Vi ska få dit butik för försäljning av bandyutrustning och kanske även samköra med Gumpels så vi kan sälja både skridskor och skateboards i samma butik. Det kommer också att bli ett rehabcenter och kontor och hela vår verksamhet som bedrivs sju dagar i veckan kommer att flyttas dit. Det kommer att dra folk till centrum. Hela SJ-området ska vara ett område som samlar folk med olika intressen. Föräldrar kan gå på Lokomotiv medan ungarna tränar i hallen. Skolorna får närmare till ishall och det kommer att öka tiderna för allmänhetens åkning.

Går det här igenom kommer vi att få flera områden i staden där människor kan mötas. Det kommer att bli en jättestor ungdomsgård med fotbollen uppe på Sävstaås. Vi får en stor ungdomsgård på SJ-området med Gumpels och bandyarenan och Solrosen kommer att samla många spontanidrottare. Kan vi skapa sysselsättning för ungdomar i staden så blir det jättebra. Därför handlar det här inte bara om en bandyhall. Visst, den är jätteviktig för vår verksamhet, men det här skapar så många fler mötesplatser och involverar fler idrotter och intressen.

Det här ger positiva effekter för alla idrotter i kommunen. Behöver bandy inte vara i ishallen så skapar det extra timmar för ishockeyn och konståkningen att utnyttja ishallen. Får fotbollen sina planer på Sävstaås behöver de inte hyra in sig i hallar i stan och ta tiden från andra aktiviteter. Friidrotten får också en egen anläggning om fotbollen slipper vara på innerplanen där friidrottarna håller på. Som det är nu kan det pågå en fotbollsmatch på innerplanen samtidigt som idrottare springer på löparbanorna runt omkring.

Sammanfattningsvis ska detta ses som en helhetslösning för flera sporter i Bollnäs och ett unikt tillfälle att skapa givande mötesplatser på flera ställen i kommunen.

Anders Gårdestig