OBS Årsmötet 12/8 flyttas fram en vecka

Det planerade årsmötet 12 augusti flyttas fram en vecka, nytt datum torsdag 19/8

Enligt våra stadgar (3 kap 1§) ska föreningen senast en vecka innan årsmötet presentera följande handlingar:

  • verksamhets- och förvaltningsberättelser,
  • revisorernas berättelser,
  • verksamhetsplan med budget,
  • styrelsens förslag,
  • inkomna motioner med styrelsens yttrande

På grund av försening hos revisionsbyrå och revisor har vi inte möjlighet att presentera årsredovisning samt revisionsberättelse en vecka innan det planerade årsmötet.
Nedan bifogas övriga dokument (verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget).
Motioner har inte inkommit. Styrelsen avser inte heller att ge några förslag. 

Vi är medvetna om att våra stadgar säger att årsmötet ska hållas senast 15 augusti, men vi väljer att prioritera att tillhandahålla medlemmarna fullständiga handlingar för att medlemmar ska ges möjlighet att sätta sig in i innehållet inför mötet. 

Nytt datum är torsdag 19 augusti kl 18.00 på Restaurang Lången.
Sprid gärna detta till vänner och bekanta! 

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Budget

/Styrelsen