Option på köp av Bro 4:4

Bollnäs Bandy kommer att lämna in en option på förvärv av kommunens fastighet Bro 4:4 på SJ-området för att kunna gå vidare med förberedelserna för att uppföra en bandyhall på området.
-Vi vill bygga en bandyhall på området tillsammans med befintliga aktörer som Gumpels, Lokomotiv och Återbrukshyttan. Hela fastighetens område ska sedan utvecklas tillsammans med kommunen, berättar klubbchef Robert Lindgren.
Optionen lämnas in nu för att Bollnäs Bandy tillsammans med deras samarbetspartner ska kunna starta upp arbetet på området. Det är mycket arbete som måste göras innan en hall kan byggas upp. Tillsammans med kommunen ska Bollnäs Bandy jobba fram förslag till infrastruktur, utseende etc.
När hallen står klar kommer det göras möjligt för fler aktörer att verka på området i de befintliga byggnader som redan finns där.
Förhoppningen är att kommunstyrelsen ska kunna ta ett beslut under våren och målet är att Bollnäs Bandy ska kunna spela inomhus säsongen 17/18 om inga hinder uppstår.
Den hall som planeras är en hall liknande de i Edsbyn, Vetlanda, Trollhättan och Örebro. En kall hall för att få så bra is som möjligt för de aktiva. Hallen ska rymma cirka 4500 åskådare och ha is mellan 1 augusti och 31 mars. Övrig tid under året ska man kunna ha andra typer av arrangemang där.
Anders Gårdestig