Ordföranden har ordet

Det har nu gått ett par veckor sedan årsmötet och jag och min styrelse har officiellt tillträtt. Utmaningen att uppnå en ekonomi i balans och behålla vår elitlicens, är onekligen stor, det tror jag alla vet.

Att vi dessutom befinner oss mitt i en rådande pandemi, gör ju verkligen inte utmaningen mindre…

Efter de första 6 månaderna, visar resultatet på en rejäl förbättring jämfört med samma period föregående år, vilket är positiva nyheter och inger framtidstro.

Jag och min styrelse har lagt mycket tid på att sätta oss in i och förstå vad som hänt och hur föreningen har drivits tidigare. För oss är det självklart att vi kommer driva den helt ur ett företagsekonomiskt perspektiv med allt vad det innebär.

I år har vi inte råd med lika många anställda, varför vi i styrelsen behöver vara operativa i många delar, så att alla uppgifter täcks. Arbetsuppgifterna har ju inte blivit färre, men vår tanke är att man kanske också kan testa nya arbetsformer och nya grepp. Tänka lite nytt och innovativt!

Bandyn har många fina traditioner och dom ska man bevara och ta med sig in i framtiden, men det som inte fungerar och inte bidrar till tillväxt och en stabil, tydlig och trygg arbetsmiljö, måste man våga förändra och skala bort.

Vi har lagt en hel del tid på att ta fram en tydlig verksamhetsplan och utifrån denna kommer vi att tillsätta arbetsgrupper kring varje aktivitet som vi genomför för att skapa tydliga koncept, vilka alla ska utgå från våra värderingar Gemenskap, Glädje och Respekt. Exempel på aktiviteter är MWC, Annandagen, Höstlovslägret etc. Bandygym är en viktig del av Bollnäs Bandy och viktig för vår framtid, och där har Jesper och JC redan kommit en bit på väg.

För att säkra framtida tillväxt i föreningen har vi beslutat att fokusera extra mycket på Ungdomsgruppen. Två av styrelsens medlemmar kommer att arbeta aktivt med detta och vi kommer också att tillsätta en grupp som arbetar tillsammans med dom.

En viktig fråga för oss kommer att vara arbetsmiljön. Det är vanligt att man inom föreningslivet förbiser eller missar vikten av den. Jag vet av erfarenhet att den är grunden till all framgång och skapar både trygghet och arbetsro. Precis vad vi behöver. Målet för oss är att skapa en plats och en miljö som tydligt präglas av våra värderingar Gemenskap, Glädje och Respekt. Alla framgångsrika organisationer har värderingar som alla involverade kan förhålla sig till och som man också vill att varumärket ska stå för. Jag kommer att tjata om dessa viktiga ord så ofta jag får möjlighet och vill inte att de bara ska vara skrivna ord på vår hemsida.

ALLA som är involverade i föreningen bör kunna relatera till dessa tre viktiga värderingar. I vardagen kan det innebära en så enkel sak som att vi alltid hälsar på varandra. En sån självklar handling bidrar ju både till Gemenskap, Glädje och Respekt, det säger ju sunda förnuftet. Det kan också innebära att vi pratar med varandra och inte om varandra, att vi slutar att leta fel på varandras insatser och att vi släpper all form av prestige när vi representerar eller är aktiva inom föreningen.

Jag har tyvärr inget trollspö som jag kan vifta med så att allt löser sig, utan är beroende av att vi TILLSAMMANS bidrar till våra mål. Min erfarenhet säger mig att om man tillämpar ett lösningsorienterat förhållningssätt, istället för ett problemorienterat, så når man målen fortare och man har dessutom roligare på vägen dit. Det kommer att krävas av oss alla. Frågan alla måste ställa sig är om man är en person som tycker att det är kört, eller om man är en person tycker, nu kör vi! Oavsett vilken personlighetstyp man väljer att vara, så ska man vara medveten om att man alltid är en del av arbetsmiljön. Du är vad du tänker och ditt kroppsspråk och dina ord påverkar mer än du tror.

Det är också viktigt att om man tar på sig en uppgift, så ska man leverera. Kan man inte det av någon anledning, så måste man ta ansvar och berätta för oss, så att vi kan hitta någon annan. Uppgiften försvinner ju inte och måste ju genomföras för att föreningen ska fungera. Vi kommer under året ta fram befattningsbeskrivningar som ska stötta alla aktiva inom föreningen så att man vet vad som förväntas av en och så att man får möjlighet att be om stöttning ifall man känner sig osäker. Tanken är främst att dessa befattningsbeskrivningar ska bidra till trygghet för alla inblandade.

Ovanstående är lite av det vi arbetat med hittills och jag hoppas att det bidrar till ökad förståelse för hur vi lägger vår tid och vilket fokus vi har.

Trots all oro och kaos som varit, så upplever jag en stor motivation och arbetsglädje i min styrelse och hoppas att detta märks och kommer smitta av sig till övriga inom vår fina förening.

Nu går vi vidare, lär oss av misstagen och bygger en förening utifrån våra värderingar Gemenskap, Glädje och Respekt, där vi alla TILLSAMMANS spelar i samma lag. För mig och styrelsen är alla involverade och som bidrar till föreningens överlevnad och existens, lika viktiga och vi är er alla oändligt tacksamma.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, funderingar eller idéer, på styrelsen@bollnasbandy.se eller följ vårt arbete på vår FB-sida Bollnäs Bandys Styrelse.

Känner ni någon som vill bidra i alla våra grupper, behöver inte vara någon som brinner för bandy, men som med sina idéer och engagemang vill bidra till utveckling och samhällsnytta, så tveka inte att be dom höra av sig. Detsamma gäller givetvis om du själv känner att du vill engagera dig i någon grupp. Nytt blod och nya perspektiv ska alltid välkomnas, då det skapar en fin dynamik! Mer information om vilka grupper vi behöver förstärkning i kommer släppas på hemsidan lite längre fram.

Stort tack för att ni tog er tid att läsa detta och jag önskar er alla en fin vecka! Håll ut, det kommer ljusare tider.

Sofia Nordell
Ordförande Bollnäs Bandy