Överklagan detaljplan Bro 4:4 avvisas

I februari antog kommunfullmäktige i Bollnäs en ny detaljplan för Bro 4:4. Det är på denna fastighet det är tänkt att byggas bandyhall.

En privatperson överklagade detaljplanen och nu har mark och miljödomstolen i Östersund fattat beslut i ärendet. Man har beslutat att avvisa överklagan då man anser att personen inte är klagoberättigad.

Nu fortsätter vi arbetet med att förverkliga byggandet av bandyhallen!