Sofia Nordell – Ordförande

Valberedningen är klar med sina förslag till kandidater och vi kommer lansera var och en här, så att ni som undrar kan få klarhet i vilka det är.

Valberedningen föreslår Sofia Nordell till ordförande för Bollnäs Bandy på 2 år.

Valberedningens motivering:

Sofia har goda ledaregenskaper som vi tror kommer väl till pass i styrelsearbetet.
Hon är en välkänd och omtyckt företagare i cateringbranschen.
Föreningens verksamhet känner Sofia väl till, hon har tidigare varit styrelseledamot i Bollnäs Bandy och även ordförande i det av Bollnäs Bandy helägda dotterbolaget ”Kanalbolaget”.
Sofia har under senare tid varit adjungerad till styrelsen och tagit ett stort ansvar i styrelsearbetet.

Personlig presentation:

 Har vart aktiv i föreningen under 10 år men tog en paus 2019. Nu är jag tillbaka och ska använda min kompetens och erfarenhet till att utveckla föreningen ihop med min styrelse, alla kontrakterade och ideellt arbetande. Är i grunden civilekonom, född och uppvuxen i Göteborg, men har snart bott i Bollnäs i 20 år.

Driver flertalet företag och tycker att allt ska ses ur ett företagsekonomiskt perspektiv. J Är van vid att driva aktivt förändringsarbete inom företag och kommun och arbetsmiljöfrågan kommer att lyftas i föreningen och vara en av de frågor styrelsen kommer att prioritera. Arbetsro och trygghet är grunden till all framgång.

Kan inte åka skridskor och går helst inte ut om det är kallare än minus 15, men förutom det som nämnts ovan, kommer jag kunna bidra med nya idéer, affärsmodeller och affärsutveckling, som jag hoppas bidrar till att föreningen uppnår en ekonomi i balans.

 

Vi gör det tillsammans!