Generella rekommendationer att följa: -Tvätta händerna noga med tvål och vatten -Hosta i armvecket -Undvik att röra ansiktet med händerna -Använd social distansering om minst 1 m -Besök inte människor i riskgrupper Den som är sjuk, även med milda symtom, ska...

De matcher som ska genomföras, behöver ju en hel del ideella krafter för att leva upp till de krav och förväntningar som ställs på oss! Vi har en lojal stab av ideellt aktiva, men tyvärr har...

Arne Arousell har ägnat mycket av sin tid åt Bollnäs Bandy. Han har varit engagerad i föreningen sedan 70-talet och har bland annat varit ordförande, lagledare och under många år en väldigt plikttrogen funktionär. Arne...

Vårt publiksnitt ligger på över 1600 personer per match, så vi vet att många kommer att bli besvikna och så är även vi. Ert stöd och er närvaro lyfter ju hela upplevelsen på Sävstaås, men...

Mötet är inte öppet för allmänhet då det inte får betraktas som offentlig tillställning eller allmän sammankomst. Rösträtt har medlemmar som betalt avgiften för innevarande verksamhetsår senast den 4/10. Insläpp till mötet startar kl 18.00. Vid entré...

Dagordning för årsmöte Verksamhetsberättelse Års- och koncernredovisning Verksamhetsplan Budget Motion till årsmöte, stadgeändring, inkommen 2020-09-10 Styrelsens ställningstagande på inkommen motion För kännedom. Styrelsen föreslår höjning av avgiften för familjemedlemskap Ändring medlemsavgifter...

Punkt 4 behandlar information angående begäran om extra årsmöte. Punkt 14 "Övriga frågor" läggs också till. Dagordningen finner ni här...