Sofia Nordell, omval ordförande för en tid av två år Jan Isaksson, omval för en tid av ett år Patrik Larsson, nyval för en tid av ett år Tony Ahlström nyval för en tid av två år Anders Gårdestig,...

Dagordning i enlighet med föreningsstadgar: 1) Fastställande av röstlängd för mötet. 2) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3) Val av protokolljusterare och rösträknare. 4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5) Fastställande av föredragningslista. 6) Styrelsens verksamhetsberättelse...

Vill du engagera dig för att stötta Bollnäs GIF framtid? Då är det kanske dig vi söker. Vi behöver ledare både på isen och vid sidan om. Bandykul är för barn mellan 4-7 år och som har...

Du får vara en del av en spännande miljö, bidra till en långsiktig utveckling av ungdomarna och bandyn, och tillbringa mycket tid med helt fantastiska ungdomar! Dessutom i en helt ny miljö i och med...

För att ha rösträtt på årsmötet krävs det att man löser medlemskap senast en månad innan. Enklast gör man det via denna länk: https://webbshop.bollnasbandy.se/biljetter-och-medlemsskap/medlemsskap-i-bollnas-bandy-sasongen-20222023  ...

Styrelsen för Bollnäs Bandy tog redan i vintras en dialog med förbundet för att höra deras syn på cupen ifall vi var tvungna att avstå arrangemanget i och med dels Covid-19 och dels att vår...

Nytt kontrakt med Bollnäs, Linus. Hur många år är det skrivet på? -Jag har skrivit på för ett år nu. Hur har tankarna gått kring att fortsätta spela i Bollnäs? -Det har varit lite fram och tillbaka faktiskt,...