Sponsring Bollnäs Bandy

Bollnäs bandy är ett starkt varumärke och stor aktör i vår kommun. Många av våra beslut ifrågasätts, ibland i god ton och ibland inte.

Beslut vi fattar berör och så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Vi har inga problem med det, snarare visar det på ett engagemang som vi uppskattar.

Vi vill försöka att vara så transparenta som möjligt och då debatten är igång gällande vårt urval av skyltar i arenan, så är det några saker som bör lyftas fram.

Vi är en förening och vårt största syfte är att bidra med samhällsnytta. Att barn och ungdomar kommer i rörelse, får en meningsfull vardag, ges förutsättningar för att utvecklas samt vistas i en trygg och säker miljö. Det har varit vårt huvudsyfte i 127 år och kommer vara det så länge föreningen existerar. Föreningslivets överlevnad bygger till stor del på ideella krafter, sponsorer och arrangemang knutna till kärnverksamheten, i detta fall bandy.

Föreningar är överlag politiskt obundna, vi ska heller inte verka som en rättsinstans. Tvärtom, så ska vi välkomna alla som vill vara en del av verksamheten, oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet. Det är det vi arbetar för varje dag i vår förening utifrån våra värdegrunder Respekt, Gemenskap och Glädje.

Detsamma gäller ju alla som besöker våra arrangemang samt dom som med sin tid, kompetens eller sina pengar, vill hjälpa oss att utveckla och driva föreningen. Vi gör ingen skillnad och har under åren haft en omfattande bredd av sponsorer som stöttat oss på flera olika sätt, däribland flertalet olika partier.

Sverige är ett demokratiskt land och Bollnäs bandy lever också enligt demokratiska grunder, där våra medlemmar väljer styret och har rätt att påverka och delta i beslutsfattande på årsmötet. På samma sätt som vi som befolkning har rätt att påverka vilka partier som ska styra vårt land. Med tanke på hur många medlemmar, sponsorer och supportar vi har, så finns det all anledning att tro att samtliga partitillhörigheter finns representerade bland oss.
I nuläget har två partier valt att sponsra vår förening, historiskt sett har de flesta partierna i vår kommun stöttat vår verksamhet i någon form. Skulle fler folkvalda partier vilja stötta vår verksamhet kommer vi att välkomna även dom.

För oss är allas insatser och engagemang för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt, lika viktiga och lika uppskattade. Vi gör ingen skillnad och alla ska behandlas utifrån våra värdegrunder.

Allt gott så länge!

Styrelsen
Bollnäs Bandy