Varför bandyhall på Järnvägsområdet?

Efter att Bollnäs Bandy och Samhällsbyggnadsbolaget presenterade förslag till koncept för finansiering, förslag att förvärva Bro 4:4 och plan för byggande av en bandyhall så har diskussioner kommit igång på allvar. Ett seriöst förslag har lämnats in till kommunen som innebär att beslut ska fattas i kommunfullmäktige den 18 december. Det som behöver kompletteras och som hittills kanske inte kommit fram i debatten är de verkliga nyttorna med att Bollnäs Bandy Fastighets AB bidrar till en samhällsutveckling i och med omdaningen av Järnvägsområdet.

Vi ser att satsningen ger omfattande och positiva effekter för samhället:

 • Satsning på Bro 4:4 bidrar till ett större flöde av människor i området vilket i sin tur ökar möjligheterna/efterfrågan/behovet av lokaler på platsen – vi bidrar till en levande stad!
 • I och med att det blir en hall nära Resecentrum blir det en stor tillgång för alla skolor i kommunen under en stor del av skolåret. Det måste ses som mycket positivt för skolan och hälsoarbetet i kommunen.
 • Genom att fler människor rör sig i centrum under längre tider kan handel och restauranger ges ett större underlag för tillväxt.
 • Idrott och kultur möts – nya möjligheter till gränsöverskridande möten där kultur upptäcker idrott och vice versa – eller är det rent av samma sak?
 • Entreprenadupphandling med sociala förtecken – krav kan ställas att projektet sysselsätter ett antal personer som är långt från arbetsmarknaden.
 • En möjlighet att fånga barns och inte minst tjejers intresse – föryngring och förnyelse i bandyföreningen och i andra verksamheter inom området.
 • Bandyhallen som start av en förnyelse av järnvägsområdet skapar nya arbetstillfällen redan i inledningsskedet och ökar i takt med utvecklingen av området.
 • Många resenärer passerar området via riksväg och järnväg. En ny arena med tillhörande uppsnyggning av området drar blickarna till sig och väcker ett positivt intresse för kommunen.
 • Arenan kan utanför bandysäsongen nyttjas för mässor/event/konserter o.d. med ett perfekt läge med gångavstånd till två hotell, resecentrum och affärer.
 • I och med projektets genomförande kommer marken att bli sanerad, vilket ändå måste ske förr eller senare.
 • Bandyn lämnar plats för fotbollen att utöka sin ungdomsverksamhet på Sävstaås. Därigenom kan tid frigöras på Solrosen för exempelvis spontanidrott.
 • När bandyn och fotbollen får nya ytor så frigörs tider i övriga hallar till förmån för andra föreningar/verksamheter.
 • Närheten till skolor och resecentrum kan generera att fler aktiveras i föreningslivet i en levande stadsdel.

Naturligtvis kommer det att kosta kommunen en del att vara med i denna satsning. Viktigt att betänka är att de 7 miljoner som det talas om inte är en årlig merkostnad för kommunen.
Det kostar en hel del att driva den befintliga bandyarenan på Sävstaås. Den kostnaden ska såklart räknas bort från nämnda sju miljoner.

Möjligheterna att realisera planerna på den efterlängtade hallen har aldrig varit bättre. Kommunens risker är begränsade och kostnader är säkrade i 25 år. Vi hoppas att våra förtroendevalda och övriga kommuninnevånare ser den möjlighet som vi har NU – tack vare ett ekonomiskt hållbart långsiktigt alternativ.

Peter Nyman
Ordförande Bollnäs Bandy

Anders Strandberg
Sammankallande i Fastighetsgruppen

Krister Karlsson
Vice VD Samhällsbyggnadsbolaget