Vi behöver din hjälp att förverkliga vår bandyhall

Som ni sett har järnvägsverkstaden rivits och stommen för bandyhallen växer upp. Vid rivningen har man tagit hand om allt tegel för att använda som beklädnad av entréfasaden på hallen.

Teglet behöver rensas från allt murbruk så att det kan användas på fasaden, och kanske andra invändiga ytor. Bollnäs Bandy har åtagit sig att rensa teglet. För detta arbete krävs många frivilliga krafter.

Teglet ligger idag på Travbanans publikplats. Där kommer arbetet utföras. Vi kommer att tillhandahålla hammare och skyddsutrustning som glasögon och handskar.

Tisdag den 5 oktober kl 18.00 är du välkommen till travet. Där kommer vi att informera mer om hur arbetet ska utföras och ta emot anmälan från frivilliga. Vi kommer att planera olika arbetsdagar som kan passa för er.

Tillsammans kan vi visa vad Bollnäs Bandy månar om att bevara den historiska bilden av området.

Kom och anmäl dig!

Om ni inte kan delta vid informationen så anmäl dig gärna till Anders Strandberg tel 070-4949978 eller ka.strandberg@gmail.com